اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 8
تعداد عدم پذیرش 5

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 4348
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3012
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 167 روز
درصد پذیرش 42 %